Curling

Curling Träningssystem

Vårt curlingssystem är utvecklat ihop och används flitigt av det svenska landslaget.
Systemet är byggt kring vår trådlösa tidtagningsenhet ATU-X, fotocellen P1-R samt fjärrkontrollen ICC Remote.

Ihop med PC mjukvaran Curling Trainer är systemet det kompletta träningssystemet för curling.
Efter att ha lagt upp en ny träningssession i datorn väljer de aktiva enkelt färg samt vilken sten, fjärrkontrollen får efteråt bekräftat tiden och hastigheten på skärmen av fjärrkontrollen samt det sparas ned individuellt.

Efter en session kan varje aktivt via ett knapptryck skriva ut sin data antingen via kvitto skrivaren kopplad till ATU-X enheten alternativt via mjukvaran med grafer representerade för de olika stenarna.