Arena och Sporthallar

Lösningar för inomhushallar

Idag finns det ett stort intresse av utvecklingen för nuvarande sporthallar och idrottshallar till “multi” hallar med enbart en möjlig spelyta som kan konfigureras såväl till många olika sporter och idrotter som underhållnings evenemang, mässor och kulturevent för både aktiva och publik.

Den typen av multihallar som idag byggs på många platser visar på vikten av att många olika sporter och idrotter kan använda samma hallyta. Vi fokuserar inte enbart på tidtagningsutrustning och resultattavlor utan även på informationssystem och video teknologi.

Vi har ett fokus att skapa ett enkelt och användarvänligt system som trotts sin enkelhet är kraftfullt nog att producera samma resultat som i de stora arenorna.

Sport In The Box

IC Control Sport In The Box konceptet erbjuder ett komplett resultat system för de flesta inomhus sporter. Det inkluderar ett resultatsystem med en resultattavla och videotavla för live video, animationer kopplade till sporten och reklam.

VideoScore

Videoscore är ett system som ansluter resultattavlans kontrollenhet till er videotavla och eliminerar behovet av en vanlig resultattavla för visning av matchresultat.