Löparträningssystem

TrackTimer Friidrotts system

 

IC Control TrackTimer är ett automatiserat system för banträning. Aktiva och tränare får via systemet en automatisk nedräkning och startsignal och presenterar resultatet direkt på en monitor eller resultattavla. TrackTimer inkluderar ett anpassat antal fotoceller som är via tråd eller trådlöst ansluta till tidtagningssystemet som är positionerat nära banan.

Löparens sluttid, splittider och hastigheter visas på toutchdatorn eller på en extern monitor eller resultattavla. TrackTimer styrs från en tryckkänslig dator där alla distanser visas och som används för att kalkylera de olika hastigheterna mellan splittiderna.

Tränaren eller den aktive startar systemet då börjar en nedräkning som presenteras i högtalaren och på skärmarna. När 10 sekunder återstår till starten initialiseras start sekvensen med ett simulerat startljud på slutet.
Möjligt är även att ställa in systemet så att när en löpare når mållinjen visas resultatet valbart antal sekunder och sedan börjar systemet en ny startsekvens.

En annan funktion är flygande start när starten går när den första fotocellen bryts.