Professionell arena lösning

Professionell arena lösning

Vår professionella lösning är anpassad för friidrotts arenor där tävlingar på högsta nivå hålls. Bantidtagningssystemet består av en StartTime4 med en E-gun elektronisk startpistol eller en OST4 startmikrofon som monteras på en vanlig pistol. Den ansluts och skickar en puls till de två STAR målfotokamerorna som är riktade på mållinjen. För att erbjuda en lösning att ge publiken en preliminär måltid inkluderar även vår lösning en ATU-X och en trådlös fotocell P1-R. Fotocellen placeras över mållinjen och visar den preliminära tiden när den första löparen passerar mållinjen innan målfotokamera operatören har gjort den officiela bedömningen,

Systemet inkluderar även en kombinerad vindmätare och resultattavla.

Professionell bantidtagningslösning:

Mistral Wind Gauge