E-Gun med StartTime IV

Elektronisk startpistol

Swiss Timing e-Gun är en startpistol för friidrott. E-Gun ansluts till StartTime IV start system och genererar ett startljud liknande en pistol. Startime IV kan bli ansluten till högtalarna i startblocken vilket gör att varje deltagare kan höra startsignalen samtidigt. E-Gun ger i från sig ett väldigt starkt blixt-ljus vid start på toppen av pistolen och i botten av pistolen kan starten ansluta ett headset för att ge tydliga instruktioner till deltagarna före start.

StartTime IVkan även anslutas till arenans PA system för att distrubera startsignalen till publiken och TV.

Systemet kan även anslutas till en hel del övrig utrustning så som:

  • Externa högtalare
  • Externt blixtljus
  • Tidtagningssystem (x2)
  • Extern PA utrustning (XLR-kontakt)
  • Swiss Timing Headset System