Ryggsim Start

Ryggsim start stöd

 

Ryggsim Start är ett perfekt komplement till OSB11 och OSB14 startpallarna för ryggsim starter. Den är godkänd av FINA att användas från och med 1:a Januari 2014.

Ryggsim start stödet förbättrar avtrampet mot tidtagningsplattan och ger simmaren snabbare, bättre, brantare avtramp.

Fördelar med ryggsim start stödet:

Enkelt att montera, kan användas vid starten och lyfts sedan enkelt bort av banfunktionären.

Justerbar efter simmarens storlek.

Tester har visat att stödet get tidsvinster mellan 3 och 5 millisekunder.