Piccolo resultattavla

Resultattavla vid simtävlingar inomhus

Åskådarnas intresse för en tävling ökar avsevärt, om man visar deltagarnas placering och resultat i realtid.
Publiken blir mer känslomässigt engagerade i en tävling, om de får veta resultat och placering samtidigt som tävlingsfunktionärerna.

Piccolo har utformats med detta syfte och uppfyller detta behov. Det är en idealisk lösning för alla simarrangörer som vill visa resultaten för de 8 banorna och letar efter låga investerings- och underhållskostnader. Designad för inomhusbruk. Piccolo bygger på LED (lysdioder) teknik som garanterar klar och tydlig synlighet. Siffrorna är 10 centimeter höga, så att de kan läsas på ett avstånd av upp till 50 meter. Stabilt byggd, men lätt och enkel att hantera, så är den lämplig för alla situationer. Piccolo kan monteras för visning av resultat i utrymmen där åskådarna inte kan se huvudtavlan eller i uppvärmningsrum, restauranger osv.

När Piccolo är ansluten till en tidtagningsutrustning, såsom Quantum eller ARES21, visas i realtid den rullande tiden, reaktionstider vid start, alla mellantider och sluttid med aktuell placering samt
Resultatlista med placering och tid. Piccolo kan även kopplas till ATU-X eller Scan’O'Vision, för att visa resultat för friidrott inomhus.