OCP5 – Målplattor för simning

Målplattor för simning

Omega OCP5 målplattor består av en hög kvalitativ rostfri stålram som håller i ihopkopplade individuella PVC slats. Slatsen är slit starka, ej korroderande och erbjuder en perfekt halkfri yta. Plattan är designad för hård användning. Tillförlitligheten och hållbarheten är opåverkade av hårt vatten eller kemisk korrosion.

Kontaktskenorna inuti plattan sluts och ger signalen till tidtagningssystemet när ett tryck är applicerat på framsidan av plattan. Genom den smarta designen av plattan är den känslig för specifikt tryck på en punkt men ger inte någon signal på vågor och liknande störningar.


Integrationen av försiktigt valda högkvalitativa material och väl meriterad teknik garanterar lång livstid och gör OCP5 till referensen för tidtagning inom simning. Service kan göras av kunden själv med hjälp av den medföljande manualen eller av oss på plats vilket innebär att inga plattor behöver skickas åter för service.

Som rekommenderad option finns en special designad vagn för transport och lagring av plattorna. Den både förenklar transport och uppbyggnad innan tävling samt efter tävling men den största vinsten är att plattorna lagras korrekt utan att belasta kontaktskenorna vilket medför en ytterligare ökad livslängd. Varje vagn kan ha upp till 10 st OCP5 plattor hängande.